Alexa Certify

FAQ

Pyetet Më Të Shpeshta

Portali BusTicket4.me është një servis interneti për shitjen e biletave elektronike dhe dhënjen e informacioneve të sakta për nisjen e transportuesëve në të gjithë regjionin, stacioneve të autobusëve dhe destinacioneve. Qëllimi kryesor i portalit është që përdoruesëve t’u japë ofertat e lartpërmendura pa pasur nevojë që përdoruesi të shkojë në stacionin e autobusit.

Me një fjalë, bleni biletën e autobusit dhe informojuni nga shtëpia Juaj, kafeneja Juaj e preferuar apo nga kudo që të ndodheni, përmes portalit BusTicket4.me

Portali Busticket4.me nuk është:

-firmë transportuese – nuk posedojmë autobusë, as nuk marrim pjesë në organizimin e transportit, kështu që nuk mund të ndikojmë në politikën e çmimeve të transportuesit, anulimin e nisjeve apo ndryshimin në oraret e linjave;
-agjension turistik – edhe pse ofrojmë shumë informacione mbi destinacionet më atraktive në Europë,nuk merremi me organizimin e udhëtimeve turistike;
-servis interneti i cili ofron informacione jodirekte- të gjitha informacionet që i shpallim janë të marrura direkt nga partnerët tanë dhe nuk janë të marrura nga burime tjera.

Në portalin BusTicket4.me  mund të:

- bleni kartën e autobusit online, gjë e cila mundëson rezervimin automatik të sjediles pa pasur nevojë të shkoni në staconin e autobusit;
- të kërkoni linjat ekzakte për stacionin e dëshiruar;
- të gjeni më shumë informacione  për stacionin e autobusëve dhe transportuasit e autobusëve;
- të gjeni ë shumë informacione mbi destinacionin  e dëshiruar (kohëzgjatja e udhëtimit, udhëtimi, detaje interesante për udhëtimi, etj.).

Në fillim të faqes gjendet një panel për përdoruesit më vende të zbrazëta që janë të qëllimshme për vënjen e të dhënave të dëshiruara. Që të fitoni informacionet për relacionin e dëshiruar, vendosni vendnisjen (prsh. Podgoricë) dhe destinacionin (prsh Beograd), si dhe datën e nisjes, numrin e udhëtarëve dhe llojin e biletës (në një drejtim apo biletë kthyese).

Mbasi i keni vendosur të dhënat e dëshiruara, klikoni në opsionin “Kërko” dhe do të hapen linjat e dhëna të autobusit, me ç’rast keni mundësitë zgjedhni linjën e cila u përshtatet më së shumti, duke pasur parasysh kohën e nisjes, çmimin, trasportuesin dhe linjen e rrugës. Nisjet e shfletuara janë të paisura me informacione mbi kohën e nisjes, kohëzgjatjen e rrugës, kualitetin e autobusit të transporuesit, kohëzgjatjen e rrugës sipas kilometrazhës, ulje të mundshme të çmimit, vendet e lira,etj.

Që ta gjeni sa më lehtë nisjen e dëshiruar në shërbim keni opsionet e klasifikimit të nisjeve me çmimin dhe kohën e nisjes. Poashtu,më pas mund të zgjedhni edhe sipas transportuesëve, si dhe sipas katakteristikave të autobusit (ajër te kondicionuar, banjo, wi-fi, etj.).

Të gjitha informacionet e dhëna për kohën e nisjes dhe mbërritjes, çmimeve, zbritjeve, dhe lijave të rrugës janë precize dhe të përmirësuara çdo ditë, kështu që lirshëm përmbushni vendet e zbrazëta për konsumatorin dhe udhëtarët, bëjeni pagesën dhe kënaquni në udhëtimin tuaj.

BusTicket4.me  ju dëshiron udhë të mbarë.

* Nëse çmimi në katrorin ngjyrë portokalle nuk është e dhënë (paraqitet shenja „X“), kjo do të thotë se linja e dëshirzar momentalisht nuk gjendet në sistemin e shitjes online dhe nuk keni mundësi të blini biletën.

 

Nëse në portal nuk ekziston linjë direkte në kuadër të relacionit të dëshiruar (prsh Podgoricë – Lublanë), do të paraqitet lajmërimi: „Për relacionin dhe datën e dëshiruar nuk kemi linja direkte. Për datën e zgjedhur Ju ofrojmë bileta në një drejtim me linja me ndalesa“. Në bazë të lajmërimit të dhënë sistemi automatikisht kërkon linja me ndalesa, në kohëzgjatje prej pak sekondave.

Paraqitja e nisjeve të dhëna mban emrin e stacionit ku ndaloni dhe intervalin kohor të pritjes.

Të gjitha informacionet e dhëna për kohën e nisjes dhe mbërritjes, çmimeve, zbritjeve, dhe lijave të rrugës janë precize dhe të përmirësuara çdo ditë, kështu që lirshëm përmbushni vendet e zbrazëta për konsumatorin dhe udhëtarët, bëjeni pagesën dhe kënaquni në udhëtimin tuaj.

BusTicket4.me  ju dëshiron udhë të mbarë.

* Nëse çmimi në katrorin ngjyrë portokalle nuk është e dhënë (paraqitet shenja „X“), kjo do të thotë se linja e dëshirzar momentalisht nuk gjendet në sistemin e shitjes online dhe nuk keni mundësi të blini biletën.

Pasi ta keni vendosur destinacionin e dëshiruar të nisjes (prsh. Podgoricë) dhe destinacionin e dëshiruar të mbërritjes (prsh. Beograd),datën e nisjes, numrin e pasagjerëve dhe llojin e biletës, klikoni no opsionin “Kërko” dhe do të shfaqen linjat e dhëna të autobusit, e kështu do të keni mundësinë të zgjedhni linjën që më së shumti Ju konvenon, duke patur parasysh kohën e nisjes, çmimin, transportuasin dhe orarin. Orarin mund ta gjeni nëse klikoni në ikonën e orës që është e treguar nën pikën e dëshiruar fillestare të treguar.

  1. Në faqen hyrëse të portalit kërkoni linjat e autobusëve për vendet e dëshiruara të nisjes dhe mbërritjes – zgjedhni stacionin e nisjes dhe të mbërritjes, llojin e biletës (një drejtim apo kthyese), datën e udhëtimit dhe numrin e pasagjerëve. Kini parasysh se përveç vendeve të nisjes/mbërritjes parametrat tjerë siç janë data, numëri i udhëtarëve dhe lloji i biletës, nuk ka nevojë ti definoni që në këtë hap. Këto mund ti definoni në hapat në vazhdim.
  2. Nga linjat e dhëna, zgjedhni atë e cija u konvenon më shumë, duke patur parasysh kohën e nisjes, çmimin, transportuesin dhe linjën e rrugës. Në mënyrë që sa më shpejt ta gjeni nisjen e kërkuar, në dispozicion janë opsionet e klasifikimit të nisjeve sipas çmimit dhe kohës së nisjes. Gjithashtu, nisjet mund ti ndani edhe sipas transportuesve dhe katakteritikave të autobusit. Klikoni në opsionin “Blej biletën” ose “Zgjedh nisjen” (në rast se dëshironi ta blini biletën kthyese me afatë të caktuar “e ashtuquajtura bileta kthyese e  mbyllur”) dhe zgjedhni linjën e dëshirur të autobusit.
  3. Plotësoni të dhënat për blerësin dhe udhëtarin, zgjedhni mënyrën e pagesës (“Online” apo “Offline” pagesa) dhe blini biletën.

Për më shumë informacione lidhur me këtë se si mund ta blini biletën në portalin  BusTicket4.me  lexoni SI MUND TA BLEJ BILETEN  NE PORTALIN BUSTICKET4.ME?

Bileta e blerë në portalin Busticket4.me, automatikisht dërgohet në adresën Tuaj në E-mail në momentin e blerjes së biletës. Gjithçka që duhet është që biletën të printoni dhe të ja tregoni stafit drejtues gjatë hyrjes në autobus.

Sipas ligjeve të përgjithshme të përdorjes së portalit BusTicket4.me, është e detyreshme të printohet bileta dhe të ja tregoni stafit drejtues para hyrjes në autobus. Vetëm në raste të caktuara, varet nga trasportuesi, mund të lejohet hyrja në autobus pa biletë të printuar. Në këtë rast BusTicket4.me nuk është përgjegjës për pasojat që mund të ndodhin për mos posedimin e biletës së printuar për atë nisje.

Nëse nuk keni printer apo nuk keni pasur mundësi ta printoni biletën Tuaj të internetit, drejtohuni stafit tonë për mbështetje që të mund të Ju drejtojmë në vendin më të afërt ta merrni biletën ose ta kontaktoni dispeçerin transportues, nëse nuk keni mundsi të shkoni dhe të merrni biletën Tuaj.

Me blerjen e biletës në portalin Busticket4.me vendi në mjetin transportues është i garantuar. Vetëm në raste të caktuara mund të mos e keni vendin në autobus të cilin e keni zgjedhur kur leni blerë biletën.

Ekziston mundësia e rezervimit të vendit në autobus nëse gjatë blerjes së biletës zgjedhni opsionin “Pagesa offline”. Biletën e blerë në potalin tonë e paguani në bankën apo postën Tuaj më të afërt. Në lidhje me rezervimin e biletës së autobusit duhet ta dini edhe këtë:

-rezervimi i biletës nuk është i mundur në interval kohorë më të shkurtë se 48h para nisjes së autobusit;

-momentalisht është e mundur që ta paguani biletën vetëm në teritorin e Sërbisë dhe Malit të Zi;

-rezervimi zgjat 48 orë e më pas fshihet, nëse nuk e keni blerë biletën.

Për më shumë informaione lexoni Udhëzime për blerjen e biletës në portalin BusTicket4.me.

Në rast të anulimit të nisjes nga ana e transportuesit për ç’farëdo arsye (anulimi nisjes, festë, etj.) fitoni të drejtën për kthim të parave nga berja e biletës në çmim të plotë. Pas vërtetimit të të dhënave tek trasportuesi, e maksimum 2 ditë pas kërkesës së paraqitur, paret do të Ju kthehen.

Biletat kthyese kanë kohë të ndryshme të zgjatjes në varësi të tarifave dhe politikave të transportuesit. Më së shpeshti, biletat kthyese vlejnë 30 deri në 60 ditë, mirëpo ajo kohë mund të jetë edhe më e gjatë. Për biletat kthyese të cilat nuk kanë datë të caktuar të kthimit, sistemi jonë do të Ju japë informacion mbi datën përfundimtare të vlefshmërisë së biletës kthyese.

Për më shumë informacione mbi kohën e vlefshmërisë së biletave kthyese,vizitoni faqen tonë  Transportuesit.

Të gjitha biletat që janë të shitura në emër, nuk janë të kaluashme në persona tjerë. Vetëm personi në emër të të cilit është e shënuar bileta ka të drejtë në transport.

Nëse e keni përdorur vetëm njërin drejtim dhe keni hequr dorë nga kthimi, keni të drejtë ti merrni paratë për atë pjesë të papërdorur të biletës, sipas rregullave për anulim të biletës. Shuma e parave të cilat u kthehen varet nga tarifa politike e transportuesëve, kjo do të thotë nga mënyra në të cilën transportuesi llogarit vlerën e kuponit të kartës së kthimit.

Nëse biletën e blerë e anuloni në periudhë kohore jo më pak se 24 orë para nisjes së autobusit, keni të drejtë të ju kthehen paratë. Për çdo anulim të biletës së blerë, Busticket4.me mban fondin prej 10% nga çmimi I biletës, në kurriz të përpunimit të biletës. Megjithatë, nuk keni të drejtë në kthim të parave për shërbimet shtesë (stacionit dhe kupesë) të cilat janë të paguara së bashku me çmimin e biletës e cila anulohet.

Që blerësi të mund të anulojë transakcionin, duhet të jetë i regjistruar në sajt. Pas lajmërimit në sistem, mund të përdorë panelin e përdoruesit duke klikuar në “Paneli i përdoruesit” i cili gjendet në këndin e djathtë lart.

Pasi të ketë hyrë në panelin e përosruesit, përdoruesi mund ti shohë të gjitha të dhënat e tij, biletën e blerë, profilin personal dhe biletën/at e rezervuar.

Shikimin dhe transakcionin e biletave mund ta shohë duke klikuar në fjalën „Bileta“. Me iniciale janë të paraqitura 3 transakcione, kurske duke klikuar në pullën „Lexo më shumë“, paraqiten 3 transakcionet tjera. Transakcionet të cilat mund të anulohen kanë mbishtkrimin „Anulo transakcionin“, ku nëse klikoni, transakcioni anulohet. Blerësi fiton lajmërimin se mund të refundojë shumën prej 90% nga çmimi i biletës (pa u llogatirur taksat, në përputhje me Kushtet e përdorimit).  Pas anulimit të suksesshëm të transakcionit, blerësi fiton një e-mail me vërtetim se transakcioni u anulua me sukses.

Anulimi I transakcionit mund të shihet në webteh të këtij portal. Nga 3.00€ të paguara, janë kthyer 2.25€. 

Nëse udhëtari ka qenë i regjistruar/lajmëruar në portal në momentin e blerjes së biletës, automatikisht përdoruesi do të gjenerojë një llogari me një fjalëkalim. Përveç email-it me një kartelë, do të gjenerohet edhe e-maili i përdoruesit si në shembullin në vijim:

Dear Ljiljana Zeković,

We created an account for you based on your ticket/s purchase via BusTicket4.me.

Your initial data:
-user name: radoje.albijanic@datadesign.me,
-password: 33Wfi#.
(You can change it in your user panel after you confirm registration and log on our website).

Registered users can:
- activate alarm for sleepers and track their trip on live map using our mobile application for Android devices. Download App now!
- use control panel on www.busticket4.me for list of all tickets and possibility to cancel their tickets according to the Terms and Conditions!

If you want to confirm your registration please click on the link below.
https://dev.new.busticket4.me/logovanje/register-confirm.php?user=56fcd6956d4827.93944304&lang=EN.

Zbritjet janë pjesë e tarifave politike të transportuesit. Ekzistojnë zbritje të cilat vlejnë për nje kohë të caktuar apo që përdoren në raste special (mbas një numri të caktuar të shitjes së biletave, tjetra është falas, etj.) si dhe për kategori të caktuara të popullsisë. Kategoritë më të shpeshta të cilat fitojnë zbritje janë:

-fëmijët
-studentat
-pensionistët

Çdo transportues cakton llojin e zbritjes për disa kategori të caktuara. Nëse i përkisni një kategorie të dhënë, keni të drejtë në zbritje. Gjatë hyrjes në autobus, me vehte duhet të posedoni një dokument me të cilin vërtetoni zbritjen (indeksin e studentëve, letrën e pensionit, librezën e shëndetit apo ndonjë dokument të ngjajshëm për fëmijë). Cili dokument duhet, varet nga ajo ç'farë kërkon transportuesi -në lidhje me këtë, u rekomanojmë që për më shumë informacione për zbritjet të vizitoni faqen Transportuesit. 

Në portalin tonë zgjedhjen e zbritjes mund ta bëni pasi të zgjedhni destinacionin e dëshiruar të nisjes duke klikuar në opsionin „Blij biletën“. Të dhënat janë të grupuara sipas sekcionit „Të dhnat për blerësin“  „Të dhënat për blerjen dhe udhëtarin“, „Përmbledhje e udhëtimit“ dhe „Përzgjedhja e metodave të pagesës“. Pasi të shënoni të dhënat për blerësin, vijon sekcioni „Zbritja“ në kuadër të së cilës ka lloje të ndryshme zbritjeje në menunë zbritëse. Kini parasysh se nëse në kuadër të kësaj lajmërohet opsioni „Çmimi bazë“ kjo do të thotë se në kuadër të relacionit të dëshiruar zbritjet nuk janë të mundësuara nga ana e transportuesit.

Rregulli është që zbritjet të mos mbledhen (akumulohen) nëse ka më shumë se një. Veçanti mund të kenë biletat kthyese te ndonjë transportues. Në lidhje me këtë Ju sygjerojmë të informoheni detalisht në faqen tonë transportuesit. 

Në pjesën e sipërme të faqes hyrëse në portal, nëse klikon tel “Transportuesit” do të Ju paraqiten të gjitha ofertat me transportues të cilët gjenden në sistemin e shitjes së biletave online në  Busticket4.me. Të dhënat në portal për transportuesit paraqesin informacionet kryesore lidhur me atë kompani, linjat e autobusit, komentet dhe të dhënat për kontakt, e në mënyrë të shpejtë mund ti gjeni edhe këtu.

Transortuesit është e dëshirueshme që ti kontaktoni në rast të ndërrimeve ad hoc, meqënëse Busticket4.me nuk posedon autobusë, as nuk merr pjesë në oragnizimin e transportit, kështu që nuk mund të ndikojmë në politikën e çmimeve të transportuesit, anulimet e nisjeve apo ndryshimeve në oraret e udhëtimit.

 

Në fund të faqes hyrëse të portalit paraqiten të gjitha stacionet e autobusëve nga vendet të cilat gjenden në sistemin tone të shitjes online  Busticket4.me. Gjatë kërkimit të vendit të dëshiruar (prsh. Mali i Zi), do të Ju paraqiten të gjitha stacionet e autobusëve (prsh. Podgorica) më adresë dhe numër kontakti të dhënë. Poashtu, u jepet mundësia që ta zgjedhni kohën e udhëtimeve dhe detaje më të hollësishme për stacionin e zgjedhur, ku, në mes tjerash u paraqiten edhe shërbimet stacionare dhe paraqitja në Google map. 

Meqenëse portali Busticket4.me nuk është një kompani transportuese, por një stacion autobusi virtual, ne nuk mund të garantojmë që bartja e biçikletave lejohet për të gjithë transportuesit. Në këtë drejtim, ne ju rekomandojmë që të gjeni më shumë informacion në faqen tonë transportuesit. 

Meqenëse portali Busticket4.me nuk është një kompani transportuese, por një stacion autobusi virtual, ne nuk mund të garantojmë që transporti i kafshëve shtëpiake lejohet nga të gjithë transportuesit. Në këtë drejtim, ne ju rekomandojmë që të gjeni më shumë informacion në faqen tonë transportuesit.