Lazaro

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Herceg Novi - Banja Luka (nëpërmjet Doboj) *niset një herë në dy ditë 18:00h, kthehen 17:45h.

Lazaro Mbresat

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi

Branimir Bukilic

Të dhënat e kontaktit

 http://www.lazarotravel.com/