Glunex

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Nikshiqi - Podgorica *niset çdo ditë në 17:45h, kthehen 19:10h.

Tivat - Sarajeva *niset një herë në dy ditë 07:35h, kthehen 09:00h.

Glunex Mbresat

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi

Noordin Osman

Të dhënat e kontaktit