Express Tours

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Podgorica - Herceg Novi *niset çdo ditë në 19:45h, kthehen 06:32h.

Express tours Mbresat

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi

Andreas Hernadi

Good service!

Të dhënat e kontaktit

 http://www.expresstours.me