Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Theo Jeanjacquot

The man in charge helped us out a lot.

Branimir