Shërbime të stacionit të autobusit

Tualet
Garderoba
Kafe
Wi-Fi
Parking
Stacion Taksish
Vendndalime të transportit publik
Qasje për karroca

Detajet

Momentalisht nuk kemi të dhëna për këtë stacion autobusi.
Komente

Alaa Hijazi

Milos Rajkovic

Isabelle Davis

Вячеслав Шенгур

Biljana Novkovic

Dragan Maksimović

Karolina Mackiewicz

Valeriy Alushkin

Luc Lijnen

John Ramsay

Easy to find , good cafe with friendly staff