18 Oktobar

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Nikshiqi - Podgorica - niset çdo ditë në 15:04h, kthehen 16:29h.

Nikshiqi - Podgorica - niset çdo ditë në 08:03h, kthehen 09:35h.

3.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi
starstarstar

Për këtë transportues nuk ka komente