Alexa Certify

BLOG

Novi Pazar

https://busticket4.me/db_assets/images/blog_cover/novi-pazar-24555-750x250.jpg

Novi Pazar

Туристичке дестинације , 0 Коментара Mar 07, 2016

Ovaj grad osnovao je Isa – beg Isahović tokom XV veka. Tada je Novi Pazar bio raskršće puteva od Dubrovnika ka Nišu, Istanbulu, Beogradu, Sarajevu i Pešti što je uslovilo da, sudeći po putopisima Evlija Čelebije postane jedan od najvećih gradova na Balkanu. 

Prostirući se na području kotline između planine Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, Novi Pazar je grad pozicioniran na izuzetnom geografskom položaju, na kojem je još od davnina trgovina glavna privredna grana. Obuhvata najlepši Park prirode – „Golija“ kao i celine Stari Ras i Sopoćani koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a.  Ovaj grad predstavlja ekonomski i kulturni centar istorijske regije Sandžak, sa čijih se graničnih prelaza prostire najkraći put do teritorije Crne Gore i Kosova. 

Područje Novog Pazara, prema nezvaničnim podacima naseljava  približno 120 000 stanovnika  od kojih je i veliki broj izbeglica sa područja Kosova, Makedonije, BiH i Hrvatske. Ovaj grad, sa statistički najmlađim stanovništvom u Evropi, jedinstveni je multietnički prostor koji je od davnina na sudaru istočne i zapadne civilizacije.

Novi Pazar predstavlja jedan od najznačajnijih centara trgovine na Balkanu koji se svojim kulturno – istorijskim sadržajima ističe kao grad od ne samo regionalnog, već i međunarodnog značaja.

Njegov simbol, srednjevekovna Novopazarska tvrđava, smešten je na obali Raške i u okviru nje nalaze se jedini očuvani spomenici – Kula Motrilja i bedem. Datira s kraja XVII i početka XVIII veka a njena visina iznosi petnaest metara.

Po svojoj lepoti, ističu se građevine islamske arhitekture  - Amir - Agin han, Isa – begov hamam i Altun – Alem džamija. Amir - Agin han predstavlja najlepši očuvani han, dok je Isa begov hamam jedan od tri očuvana hamama u Srbiji. Jedinstvena Altun – Alem džamija, smeštena je duž važnog trgovačkog puta koji je nekada vodio ka Skoplju i Solunu. Smatra se da je jedan od najstarijih objekata u gradu, a sagradio je Muslihedin Abdul Gani sredinom XVI veka.

Na obodu Novog Pazara nalazi se spomenik od izuzetnog značaja – Petrova crkva. Kako legenda svedoči, osnovao je učenik Svetog Petra – apostol Tit i predstavljala je prvobitno sedište raške episkopije. Ova crkva je najstariji sakralni objekat na teritoriji Srbije, i smatra se da datira iz VI veka. Usled mnogobrojnih prepravki koje su usledile tokom predstojećih vekova, postala je  jedinstvena građevina, što je uvrstilo na UNESCO listu svetske baštine 1979. godine, u sklopu zaštićene celine Stari Ras.

Najznačajniji lokalitet ovog područja koji predstavlja nezaobilaznu turističku atrakciju je kompleks spomenika Stari Ras. Stari grad Ras bio je jedna od prvih prestonica srednjovekovne države Raške. Arheološka nalazišta svedoče da je ovaj predeo bio naseljen dve hiljade godina pre nove ere, dok najstariji zapis o njemu je zapis vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita, koji datira iz IX veka. Ovaj lokalitet je zajedno sa zadužbinom kralja Stefana Uroša I, Manastirom Sopoćani,  na Listi UNESCO svetske kulturne baštine. 

U neposrednoj blizini Novog Pazara smeštena je i zadužbina Stefana Nemanje, manastir Đurđevi Stupovi.

GOOGLE MAP

Popularne autobuske relacije sa polascima iz Novog Pazara:

Novi Pazar - Podgorica

Novi Pazar - Berane

Novi Pazar - Herceg Novi

Novi Pazar - Bar

Novi Pazar - Budva

Novi Pazar - Beograd

Novi Pazar - Novi Sad

Novi Pazar - Niš

Novi Pazar - Sarajevo

 

 

Коментари

За овај блог нема коментара.

НАЈЧИТАНИЈЕ

КАТЕГОРИЈЕ

АРХИВА