Автобуски линии и возен ред Podgorica - Kotor

21. May
Tuesday
22. May
Wednesday
23. May
Thursday
24. May
Friday
25. May
Saturday
26. May
Sunday

Број на резултатот по вашиот критериум за претрага е 24.

07:05

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:05m

09:10

Kotor
RTC
8
Royal Travel

7.00€

DEPARTURE

2h:05m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 07:05, Podgorica
23.05 09:10, Kotor
RTC
8
Број на достапни седишта e 10
10
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

07:25

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:18m

09:43

Kotor
VVR
9
Vujović Vr

7.00€

DEPARTURE

2h:18m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 07:25, Podgorica
23.05 09:43, Kotor
VVR
9
Број на достапни седишта e 10
10
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

07:55

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:15m

10:10

Kotor
DGP
4
Dangrad Prevoz

7.00€

DEPARTURE

2h:15m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 07:55, Podgorica
23.05 10:10, Kotor
DGP
4
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

09:13

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:05m

11:18

Kotor
ADT
7
Adriatic Travel

7.00€

DEPARTURE

2h:05m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 09:13, Podgorica
23.05 11:18, Kotor
ADT
7
Број на достапни седишта e 3
3
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

09:38

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:07m

11:45

Kotor
TOU
8
Touring Doo Kotor

7.50€

DEPARTURE

2h:07m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 09:38, Podgorica
23.05 11:45, Kotor
TOU
8
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

09:55

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:10m

12:05

Kotor
PVT
6
Pavićević Tours

7.00€

DEPARTURE

2h:10m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 09:55, Podgorica
23.05 12:05, Kotor
PVT
6
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

10:15

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:20m

12:35

Kotor
PRL
6
Perović Line

7.00€

DEPARTURE

2h:20m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 10:15, Podgorica
23.05 12:35, Kotor
PRL
6
Број на достапни седишта e 16
16
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

10:53

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:43m

13:36

Kotor
KRT
5.4
Krivokapić Turs

7.50€

DEPARTURE

2h:43m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 10:53, Podgorica
23.05 13:36, Kotor
KRT
5.4
Број на достапни седишта e 14
14
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

11:08

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:07m

13:15

Kotor
PAP
6.6
Papović

7.00€

DEPARTURE

2h:07m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 11:08, Podgorica
23.05 13:15, Kotor
PAP
6.6
Број на достапни седишта e 3
3
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

11:55

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:15m

14:10

Kotor
4DE
6.4
4 Decembar

6.50€

DEPARTURE

2h:15m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 11:55, Podgorica
23.05 14:10, Kotor
4DE
6.4
Број на достапни седишта e 1
1
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

12:24

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:16m

14:40

Kotor
ELT
8
Euro Line Travel

7.00€

DEPARTURE

2h:16m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 12:24, Podgorica
23.05 14:40, Kotor
ELT
8
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

13:07

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:05m

15:12

Kotor
ADT
7
Adriatic Travel

7.00€

DEPARTURE

2h:05m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 13:07, Podgorica
23.05 15:12, Kotor
ADT
7
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

13:25

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:08m

15:33

Kotor
NIK
6
Lalatović Turist

7.50€

DEPARTURE

2h:08m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 13:25, Podgorica
23.05 15:33, Kotor
NIK
6
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

14:23

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:05m

16:28

Kotor
DGP
4
Dangrad Prevoz

7.00€

DEPARTURE

2h:05m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 14:23, Podgorica
23.05 16:28, Kotor
DGP
4
Број на достапни седишта e 5
5
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

15:25

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:27m

17:52

Kotor
AUZ
5.6
Autoprevoz Zaton

8.50€

DEPARTURE

2h:27m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 15:25, Podgorica
23.05 17:52, Kotor
AUZ
5.6
Број на достапни седишта e 11
11
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

15:45

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:10m

17:55

Kotor
GLU
8
Glušica

7.00€

DEPARTURE

2h:10m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 15:45, Podgorica
23.05 17:55, Kotor
GLU
8
Број на достапни седишта e 10
10
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

15:59

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:03m

18:02

Kotor
VOT
6
Vot Turist

7.00€

DEPARTURE

2h:03m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 15:59, Podgorica
23.05 18:02, Kotor
VOT
6
Број на достапни седишта e 10
10
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

16:25

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:05m

18:30

Kotor
PAP
6.6
Papović

7.00€

DEPARTURE

2h:05m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 16:25, Podgorica
23.05 18:30, Kotor
PAP
6.6
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

17:14

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:21m

19:35

Kotor
ADT
7
Adriatic Travel

7.00€

DEPARTURE

2h:21m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 17:14, Podgorica
23.05 19:35, Kotor
ADT
7
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

17:44

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:16m

20:00

Kotor
AUZ
5.6
Autoprevoz Zaton

8.50€

DEPARTURE

2h:16m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 17:44, Podgorica
23.05 20:00, Kotor
AUZ
5.6
Број на достапни седишта e 11
11
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

17:54

Podgorica
 station icon
 station icon
1h:55m

19:49

Kotor
TOU
8
Touring Doo Kotor

7.50€

DEPARTURE

1h:55m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 17:54, Podgorica
23.05 19:49, Kotor
TOU
8
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

18:20

Podgorica
 station icon
 station icon
1h:56m

20:16

Kotor
4DE
6.4
4 Decembar

6.50€

DEPARTURE

1h:56m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 18:20, Podgorica
23.05 20:16, Kotor
4DE
6.4
Број на достапни седишта e 5
5
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

18:30

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:15m

20:45

Kotor
DRU
8
Doo Drum Pg

8.00€

DEPARTURE

2h:15m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 18:30, Podgorica
23.05 20:45, Kotor
DRU
8
Број на достапни седишта e 11
11
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

20:20

Podgorica
 station icon
 station icon
2h:03m

22:23

Kotor
TOU
8
Touring Doo Kotor

7.50€

DEPARTURE

2h:03m

ARRIVAL
 station icon
 station icon
23.05 20:20, Podgorica
23.05 22:23, Kotor
TOU
8
Број на достапни седишта e 4
4
Возен ред
Попуст
карактеристики на автобусот
Вид билет

0% Complete