Услуги на автобуски станици

Тоалет
Гардероба
Пошта
банка
Телефонска говорница
Кафе
Ресторан
Паркинг
Такси станица
Станици на јавниот превоз
банкомат
Пристап за количка

Детали

Во моментов немаме податоци за автобуската станица.
коментари

Bartosz Wojtas

Mario Matkovic

Diklic Jana

Abhari.anass

Sepp Steinlechner

Anna Winnicka