Atina

Atina je glavni i najveći grad Grčke, broji 3,7 miliona stanovnika. Jedan je od najstarijih gradova Evrope čija istorija broji više od 3400 gdina. Okružuju je četiri visoke planine – Aegaleo, Parinta, Himetus i Penteli. Parinta je najviša planina koja je proglašena nacionalnim parkom. Klima u Atini je suptropska sredozemna. Zime su blage, a ljeta suva i veoma topla. Atina ima izlaz na Egejsko more. Najveća luka Grečke - Pirej je udaljena samo 12 km od Atine.

Atina je raj za istoričare umjetnosti i arheologe, jer su baš ovdje pronađeni tragovi života iz bronzanog doba i neolita. Najbitnije znamenistosti i arheološka nalazišta se vezuju 4. i 5. vijek prije n.e. i Antičku Atinu. Platon i Aristotel su jedan dio, koji je veoma važan za grčku istoriju.

Atina je Grčki centar industrijskog, ekonomskog, finansijskog, poslitičkog života.