Ellit Express

Kontroll

Akoma nuk ekziston përshkrim për transportuesin

Linjat e autobusit

Linjat e autobusit dhe orari i udhëtimeve

Podgorica - Tivat (nëpërmjet Budua) *niset çdo ditë në 18:45h, kthehen 06:00h.

Podgorica - Herceg Novi *niset çdo ditë në 08:30h, kthehen 12:25h.

Podgorica - Herceg Novi *niset çdo ditë në 15:45h, kthehen 18:47h.

Ellit express Mbresat

5.0/5.0

1 mbresa/t
Vlerësimi

Iva Pejovic

Të dhënat e kontaktit

 069 222 288
 elliteexpresspg@gmail.com